Osnove

Operatori za poređenje

Operatori za poređenje su aspekt PHP-a koji je često zanemaren, što može dovesti do nekih neočekivanih rezultata. Jedan takav problem proističe iz striktnog poređenja (poređenje bool vrednosti u vidu integer-a).

<?php
$a = 5;  // 5 kao integer

var_dump($a == 5);    // poređenje vrednosti; vraća true
var_dump($a == '5');   // poređenje vrednosti (bez tipa); vraća true
var_dump($a === 5);   // poređenja tipa/vrednosti (integer sa integer-om); vraća true
var_dump($a === '5');  // compare tipa/vrednosti (integer sa string-om); vraća false

// Poređenje po jednakosti (equal)
if (strpos('testing', 'test')) {  // 'test' je pronađen na poziciji 0, a to se u ovom slučaju interpretira kao 'false'
  // ...
}

// nasuprot poređenja po striktnosti (strict)

if (strpos('testing', 'test') !== false) {  // true, zahvaljujući striktnom poređenju (0 !== false)
  // ...
}

Uslovni izrazi

If izrazi

Prilikom korišćenja ‘if/else’ izraza u nekoj funkciji ili klasi, postoji zabluda da ‘else’ uvek mora biti napisan kako bi se pokrili svi potencijalni slučajevi. Ako je ishod zapravo definisanje povratne vrednosti, ‘else’ nije neophodan, jer će ‘return’ izaći iz funkcije, što ‘else’ čini suvišnim.

<?php
function test($a)
{
  if ($a) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

// nasuprot

function test($a)
{
  if ($a) {
    return true;
  }
  return false;  // else je nepotreban
}

// ili još kraće:

function test($a)
{
  return (bool) $a;
}

Switch izrazi

Switch izrazi predstavljaju odličnu alternativu za previše if i elseif izraza, ali treba biti svestan nekoliko stvari:

<?php
$answer = test(2);  // i 'case 2' i 'case 3' će biti izvršeni

function test($a)
{
  switch ($a) {
    case 1:
      // ...
      break;       // break prekida switch izraz
    case 2:
      // ...       // bez break-a, poređenje se nastavlja na 'case 3'
    case 3:
      // ...
      return $result;  // u sklopu funkcije, 'return' će završiti (prekinuti) tu funkciju
    default:
      // ...
      return $error;
  }
}

Globalni namespace

Pri korišćenju namespace-ova, možda ste naišli na situaciju da su neke interne funkcije “pregažene” funkcijama koje ste vi napisali. Kako biste to rešili, globalnu funkciju pozivajte sa backslash karakterom () pre njenog imena.

<?php
namespace phptherightway;

function fopen()
{
  $file = \fopen();  // Naša funkcija nosi isti naziv kao ugrađena.
             // Izvršavanje funkcije iz globalnog namespace-a prefiksovanjem sa '\'.
}

function array()
{
  $iterator = new \ArrayIterator();  // ArrayIterator je interna klasa. Njeno pozivanje bez backslash-a
                     // će pokušati da je resolve-uje na osnovu vašeg trenutnog namespace-a.
}

Stringovi

Konkatenacija (nadovezivanje)

<?php
$a = 'Multi-line example';  // operator konkatenacije dodele vrednosti (.=)
$a .= "\n";
$a .= 'of what not to do';

// nasuprot

$a = 'Multi-line example'   // operator za konkatenaciju (.)
  . "\n"           // uvlačenje linije
  . 'of what to do';

Tipovi stringova

Stringovi su zapravo serija karaktera, što zvuči dosta jednostavno. Pritom, postoji nekolicina različitih tipova stringova, koji imaju vrlo male razlike u sintaksi, ali i male razlike u ponašanju.

Jednostruki navodnici

Jednostruki navodnici se koriste za “bukvalne/literalne stringove”. Ovi stringovi ne rade parsiranje specijalnih znakova i promenljivih.

Ako prilikom korišćenja jednostrukih navodnika unesete ime promenljive u sâm string, na primer: 'neka $stvar', dobili biste isti takav ispis: neka $stvar. U slučaju dvostrukih navodnika, parser bi pokušao da evaluira promenljivu $stvar i prikazao greške ako ona ne postoji.

<?php
echo 'This is my string, look at how pretty it is.';  // nema potrebe za parsiranjem ovog jednostavnog stringa

/**
 * Ispis:
 *
 * This is my string, look at how pretty it is.
 */

Dvostruki navodnici

Dvostruki navodnici predstavljaju pravi “švajcarski vojnički nož” u kontekstu stringova. Oni ne samo da će da parsiraju promenljive pomenute u prethodnom delu, ali i mnoge druge specijalne znakove, kao što su \n za novi red, \t za tab, itd.

<?php
echo 'phptherightway is ' . $adjective . '.'   // primer sa jednostrukim navodnicima koji koristi konkatenaciju
  . "\n"                    // za umetanje promenljivih
  . 'I love learning' . $code . '!';

// nasuprot

echo "phptherightway is $adjective.\n I love learning $code!" // Umesto konkatenacije, dvostruki navodnici nam omogućavaju
                                // korišćenje stringova koji se mogu parsirati

Dvostruki navodnici mogu da sadrže promenljive, a to se naziva “interpolacija”.

<?php
$juice = 'plum';
echo "I like $juice juice";  // Ispis: I like plum juice

Pri korišćenju interpolacije, često se dešava da promenljiva “dodiruje” neki drugi karakter u stringu. Ovo će za rezultat imati konflikt u smislu razlikovanja imena promenljive od samog karaktera.

U cilju prevazilaženja ovog problema, potrebno je uokviriti promenljivu sa vitičastim zagradama.

<?php
$juice = 'plum';
echo "I drank some juice made of $juices";  // $juice ne može biti parsirano

// nasuprot

$juice = 'plum';
echo "I drank some juice made of {$juice}s";  // $juice će biti parsirano

/**
 * Složenije promenljive takođe mogu biti parsirane unutar vitičastih zagrada.
 */

$juice = array('apple', 'orange', 'plum');
echo "I drank some juice made of {$juice[1]}s";  // $juice[1] će biti parsirano

Nowdoc sintaksa

Nowdoc sintaksa je predstavljena u verziji 5.3 i interno radi na isti način kao jednostruki navodnici, pri čemu je prevashodno namenjena za pisanje stringova u više redova bez potrebe za konkatenacijom.

<?php
$str = <<<'EOD'       // počinje sa <<<
Example of string
spanning multiple lines
using nowdoc syntax.
$a does not parse.
EOD;            // završni 'EOD' mora biti u novom redu i kranje ulevo

/**
 * Ispis:
 *
 * Example of string
 * spanning multiple lines
 * using nowdoc syntax.
 * $a does not parse.
 */

Heredoc sintaksa

Heredoc sintaksa interno radi na isti način kao dvostruki navodnici, pri čemu je prevashodno namenjena za pisanje stringova u više redova bez potrebe za konkatenacijom.

<?php
$a = 'Variables';

$str = <<<EOD        // počinje sa <<<
Example of string
spanning multiple lines
using heredoc syntax.
$a are parsed.
EOD;            // završni 'EOD' mora biti u novom redu i kranje ulevo

/**
 * Ispis:
 *
 * Example of string
 * spanning multiple lines
 * using heredoc syntax.
 * Variables are parsed.
 */

Šta je brže?

Postoji mit o tome da su jednostruki navodnici nešto brži od dvostrukih, a to u osnovi nije tačno.

Ako definišete string i pritom nemate konkatenaciju vrednosti, onda će stringovi sa jednostrukim i dvostrukim navodnicima biti u potpunosti isti. Oba rešenja će biti podjednako brza.

Ako vršite konkatenaciju više stringova ili vršite interpolaciju promenljivih u string sa dvostrukim navodnicima, onda se rezultati mogu razlikovati. Ako radite sa malim brojem promenljivih, konkatenacija će biti neznatno brža. A u slučaju dosta promenljivih, interpolacija će biti nešto brža.

Nezavisno od toga šta radite sa stringovima, nijedan od ova dva tipa neće imati značajan uticaj na vašu aplikaciju. Pokušaj prepravke kôda sa ciljem korišćenja jednog ili drugog tipa je uzaludan posao, tako da izbegavajte te mikro-optimizacije osim ako zaista razumete značenje i uticaj njihov razlika.

Ternarni operatori

Ternarni operatori predstavljaju odličan način za uštedu kôda, ali programeri često preteruju u njihovom korišćenju. Iako ternarni operatori mogu biti ugnježdeni, preporuka je da se pišu u istoj liniji radi preglednosti.

<?php
$a = 5;
echo ($a == 5) ? 'yay' : 'nay';

Nasuprot ovome, sledi primer koji kompromituje sve vidove preglednosti u cilju smanjenja broja linija kôda:

<?php
echo ($a) ? ($a == 5) ? 'yay' : 'nay' : ($b == 10) ? 'excessive' : ':('; // preterano ugnježdavanje, žrtvovanje čitljivosti

Za povratnu vrednost u slučaju ternarnih operatora koristite ispravnu sintaksu:

<?php
$a = 5;
echo ($a == 5) ? return true : return false;  // ovo će prouzrokovati grešku

// nasuprot

$a = 5;
return ($a == 5) ? 'yay' : 'nope';  // ovaj primer će vratiti 'yay'

Treba pomenuti i to da nema potrebe da koristite ternarni operator u slučaju vraćanja bool vrednosti. Na primer:

<?php
$a = 3;
return ($a == 3) ? true : false; // vraća true ili false ako je $a == 3

// nasuprot

$a = 3;
return $a == 3; // vraća true ili false ako je $a == 3

Ovo važi i za sve druge operacije (===, !==, !=, ==, itd.).

Korišćenje zagrada sa ternarnim operatorima za formatiranje i funkcionalnost

Pri korišćenju ternarnog operatora, zagrade mogu biti značajne u cilju poboljšanja preglednosti, ali i stvaranja unija u okviru blokova izraza. Primer u kojem zagrade nisu neophodne:

<?php
$a = 3;
return ($a == 3) ? "yay" : "nope"; // vraća 'yay' ili 'nope' ako je $a == 3

// nasuprot

$a = 3;
return $a == 3 ? "yay" : "nope"; // vraća 'yay' ili 'nope' ako je $a == 3

Zagrade takođe nude mogućnost stvaranja unija u okviru blokova izraza, pri čemu se blok proverava u celosti. To možemo videti u sledećem primeru koji će vratiti true ako su oba uslova ($a == 3 i $b == 4) ispunjena i ako je $c == 5 takođe tačno.

<?php
return ($a == 3 && $b == 4) && $c == 5;

Još jedan primer je sledeći kôd koji vraća true ako je ($a != 3 i $b != 4) ili je $c == 5:

<?php
return ($a != 3 && $b != 4) || $c == 5;

Od PHP verzije 5.3 moguće je izostaviti središnji deo ternarnog operatora. Izraz “expr1 ?: expr3” vraća expr1 ako je on true ili expr3 u suprotnom.

Definisanje/deklarisanje promenljivih

Programeri ponekad pokušavaju da učine kôd “čistijim” tako što će deklarisati neke promenljive određenim imenima. To rezultuje povećanjem memorije koje će potrošiti neka skripta. Primera radi, ako imamo neki string veličine 1MB, upisivanjem istog u neku promenljivu biste povećali korišćenje memorije na 2MB:

<?php
$about = 'A very long string of text';  // koristi 2MB memorije
echo $about;

// nasuprot

echo 'A very long string of text';    // koristi 1MB memorije